19 Ιανουαρίου 2016

Απώλειες έως 26% στο σύνολο των συντάξεων με το νέο Ασφαλιστικό - Τι προκύπτει από την αναλογιστική προβολή της μελέτης

Δραματικές απώλειες στο συνολικό ποσό των συντάξεων, που κυμαίνονται από 2% και φτάνουν έως και το 26% στο σύνολο του αθροίσματος εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, δείχνουν τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης για το νέο ασφαλιστικό σχέδιο της κυβέρνησης.


Από την αναλογιστική προβολή της μελέτης προκύπτει, ως ένα από τα βασικά συμπεράσματα, ότι με το σχέδιο της κυβέρνησης ευνοούνται όσοι έχουν συντάξιμους μισθούς που κυμαίνονται γύρω στα 1.000 ευρώ. Αντίθετα, εμφανίζονται μεγάλες απώλειες σε όσους έχουν συντάξιμο μισθό μεγαλύτερο από 1.100, 1.200 ευρώ.


Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της αναλογιστικής μελέτης που διενήργησε η εταιρεία Prudential Actuarial Solutions Ltd και παρουσιάζει η «Ναυτεμπορική» είναι η «βύθιση» του αναλογικού ή ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης. Με βάση τα στοιχεία προκύπτει ότι οι μειώσεις στο αναλογικό-ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης κυμαίνονται από 30% έως και 50%.

Με το σχέδιο της κυβέρνησης ολόκληρος ο εργασιακός βίος και συνεπώς όλα τα έτη ασφάλισης αντιμετωπίζονται χωρίς καμία διάκριση «παλαιού» και «νέου» ασφαλισμένου. Επίσης, προτείνεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων χωρίς χρονική διάκριση για ασφαλισμένους πριν από την 31-12-2010 και ασφαλισμένους μετά την 1-1-2011. Συνεπώς όλα τα συντάξιμα έτη εντάσσονται στους ίδιους συντελεστές των ετήσιων ποσοστών αναπλήρωσης που κυμαίνονται από 0,80% για τα πρώτα 15 χρόνια και φθάνουν έως το 2% ως ποσοστό αναπλήρωσης, όταν ο εργαζόμενος εισέρχεται στο 40ό έτος ασφάλισης (άρθρο 8).

Η δεύτερη θεμελιώδης διαφορά στον τρόπο υπολογισμού βρίσκεται στα συνολικά ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων. Διαπιστώνει ότι στις δέκα κλίμακες που έχουν τα ονομαστικά ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, τα ποσά αυτά είναι μεγαλύτερα στο σχέδιο της κυβέρνησης (από 0,80% έως και 2%) και μικρότερα στο ν.3863/10 (από 0,80% έως και 1,50%). Ομως από την αναλογιστική μελέτη προκύπτει ότι τα συσσωρευμένα ποσοστά αναπλήρωσης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης στο σχέδιο της κυβέρνησης κυμαίνονται από 12% έως και 48,7%.

Οι αναλογιστικές προβολές της αναλογιστικής μελέτης αποδεικνύουν ότι:

α) επειδή με το σχέδιο της κυβέρνησης προκύπτει μικρότερο ποσό συντάξιμων αποδοχών ως βάση υπολογισμού των συντάξεων, και

β) επειδή έχουμε μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης οδηγούμαστε και σε συνολικά μικρότερα ποσά συντάξεων για συντάξιμους μισθούς άνω των 1.000 ευρώ.

Όμως, με βάση την πρόταση της κυβέρνησης, ο συντελεστής αναπλήρωσης των συντάξεων είναι υψηλότερος για όσους αμείβονται με αποδοχές χαμηλότερες των 1.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου