20 Ιανουαρίου 2016

Πρόστιμα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στον Alpha για παράνομες δανειοδοτήσεις

Πρόστιμα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, που είχαν επιβληθεί το 2006 από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha και αφορούσαν παράνομες δανειοδοτήσεις της τηλεοπτικής εταιρείας από τον βασικό μέτοχό της Δημήτρη Κοντομηνά, επικύρωσε το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Φωτογραφία:  Menelaos Myrillas / SOOC

Το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 196/2016 απόφασή του, απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του Alpha και επικύρωσε την απόφαση του ΕΣΡ. Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι ο νόμος 3166/2003 δεν πλήττει τον συνταγματικά προστατευόμενο πυρήνα του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας, ούτε τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.Σημειώνεται ότι η νομοθεσία για ανάλογες περιπτώσεις προβλέπει ανάκληση της άδειας λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού, αλλά το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε επιεικέστερη ποινή.

Ο νόμος 3166/2003 προβλέπει ότι η χορήγηση δανείων από τους μετόχους προς τηλεοπτική εταιρεία απαγορεύεται να υπερβαίνει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της (με το νόμο 3310/2005 το όριο του δανεισμού έγινε 1%).

Ωστόσο, κατά τα έτη 2002-2004, ο κ. Κοντομηνάς δάνεισε στην τηλεοπτική εταιρεία ποσά που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με το μετοχικό κεφάλαιό της.

Το 2002, χορήγησε στην εταιρεία δάνεια ύψους 48,44% του μετοχικού της κεφαλαίου, το 2003 το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 156% και το 2004 σε 171,8% (για τις δανειακές αυτές υπερβάσεις επιβλήθηκε πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ). Το 2004 σύναψε ομολογιακό δάνειο ύψους 28,5 εκατ. ευρώ με την εταιρεία «ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε.» στην οποία από το 2001 μέτοχος είναι ο Δημήτρης Κοντομηνάς με ποσοστό 25% (συμμετοχή με 13,65 εκατ. ευρώ).

Πρόκειται για περίπτωση συγκεκαλυμμένου δανεισμού του Alpha από τον Δημήτρη Κοντομηνά, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, και ο δανεισμός αυτός υπερβαίνει το προβλεπόμενο επιτρεπόμενο όριο.

Όπως αναφέρεται στην δικαστική απόφαση, για τη δανειοδότηση του τηλεοπτικού σταθμού από την ανώνυμη εταιρεία, ο επιχειρηματίας «χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα ως παρένθετο πρόσωπο («όχημα») για τον δανεισμό». Για την περίπτωση αυτή το ΕΣΡ είχε επιβάλει πρόστιμο 500.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου